Våra grannar

ICA E-Fyren

Cirka 2 mil söder om Piteå, längs E4, hittar du E-Fyren. En ICA-butik tillika Shell-tankstation, med kanske Sveriges bästa utsikt. Utöver bensin och livsmedel erbjuder vi allt från Post och Systembolag, till Svenska Spel och Apotek. Välkommen!

Byske Skoterklubb

Klubben är en ideell förening som startades av eldsjälar 1982 och som sedan dess har verkat för skoterns bästa genom att samverka med kommun, markägare och andra skoterklubbar i Skellefteå kommun.

Jävrebodarnas fiskecamp och bruksmuseum

Kjell och Harriet Persson startade Jävrebodarnas fiskecamp 1988. År 2000 övertog sonen Tomas Persson fiskecampen. Anläggningen växer fortfarande, nu senast med ny serviceanläggning och utökad servering.

Om Kinnbäck

Kinnbäck är en av Västerbottens äldsta byar. Den omnämns så långt tillbaka som 1543. Nutidens bilister stormar förbi Kinnbäck längs E4:an utan någon större tanke på sammhällets historia, dess framtid, dess människor och deras funderaringar. Intressant, jag vill veta mer.
Västerbottens nordligaste kustby

Kinnbäck är en av Västerbottens äldsta byar. Hur gammal vet ingen med säkerhet, men har på något sällsamt sätt undgått tidens härjningar! Om vi kort gör en utblick långt tillbaka i tiden, kan vi därmed befästa den urgamla grund denna bygd vilar på. Det äldsta beviset på hög ålder är det vackra gravröset norr om byn. Expertisen säger att det är ett gravröse för ”obränt lik”. När det gjordes vet man inte. Kanske var det tretusen år före vår tideräkning. Av vem och varför? Det vet man naturligtvis inte heller. Men man vet att det fanns människor på denna plats vid den tiden. Rösets storlek talar för att det fanns en ganska stor befolkning. Kanske kan framtidens forskning kasta ljus över dessa frågor. Till dss att så kan ske är det angeläget att detta monument får vila ostört. Det hedrar Kinnbäcks befolkning genom tiderna att någon okynnesplundring inte förkommit i detta röse. Vetskapen om att det långt före vår tideräkning på denna plats fanns människor ger oss en vidgad utblick för våra tidsstudier. Vår bygd vilar på en urgammal grund, som en gång utgjorde de yttersta skären i det dåtida stora havet.

Hör av dig